Hỏi đáp

  • Công ty có thể gởi cho tôi bản in của Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính hay không?

    Cả hai bản Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính đều có thể xem và in ra tại trang Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính thuộc mục Nhà Đầu Tư trong website này.