Tìm việc
STT
Chức danh Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Project Commercialization Manager Hồ Chí Minh 21/03/2016 21/04/2016
2 Export Manager Hồ Chí Minh 12/03/2016 31/03/2016
3 Assistant Brand Manager Hồ Chí Minh 29/02/2016 30/03/2016
4 Nhân Viên Thời Vụ - Phòng Nhân Sự Hồ Chí Minh 16/02/2016 20/02/2016
5 HSE Specialist Bình Dương 26/01/2016 29/02/2016
6 Senior Corporate Government Affair Executive – North Hà Nội 20/01/2016 20/02/2016
7 Vietnam Country Procurement Lead Hồ Chí Minh 31/12/2015 29/01/2016
8 Research and Development Packaging Manager Hồ Chí Minh 31/12/2015 29/01/2016
9 HSE Country Lead Hồ Chí Minh 14/09/2015 29/01/2016