STT Chức danh Ngày đăng Công ty Địa điểm Ngày hết hạn
1NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KINH DOANH19/11/2014Kinh ĐôTừ Quảng Bình đến Cà Mau30/12/2014
2GIÁM SÁT BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG19/11/2014Kinh ĐôTừ Quảng Bình đến Cà Mau30/12/2014
3NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG 19/11/2014Kinh ĐôTừ Quảng Bình đến Cà Mau30/12/2014
4Quản trị viên tập sự23/06/2014Kinh ĐôVP Công ty Cổ phần Kinh Đô – Hồ Chí Minh15/08/2014
5Quản lý Bakery13/02/2014Kinh Đô Miền BắcHà Nội13/05/2014
6Chuyên viên R&D13/02/2014Kinh Đô Miền BắcHưng Yên13/05/2014
7GIÁM SÁT BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG05/03/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long05/04/2014
8NHÂN VIÊN DỊCH VỤ - BÁN HÀNG05/03/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long05/04/2014
9QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC (Area Sales Manager)05/03/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long05/04/2014
10Chuyên viên hệ thống14/02/2014Kinh Đô Miền BắcHưng Yên31/03/2014
123