STT Chức danh Ngày đăng Công ty Địa điểm Ngày hết hạn
1Area Sales Manager (Tp HCM, Miền Đông, Miền Trung, Mê Kong)06/10/2014Kinh ĐôTP HCM, Miền Đông, Miền Trung, Mê Kong09/12/2014
2Gíam Sát Bán Hàng06/10/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long06/12/2014
3Quản trị viên tập sự23/06/2014Kinh ĐôVP Công ty Cổ phần Kinh Đô – Hồ Chí Minh15/08/2014
4Quản lý Bakery13/02/2014Kinh Đô Miền BắcHà Nội13/05/2014
5Chuyên viên R&D13/02/2014Kinh Đô Miền BắcHưng Yên13/05/2014
6GIÁM SÁT BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG05/03/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long05/04/2014
7NHÂN VIÊN DỊCH VỤ - BÁN HÀNG05/03/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long05/04/2014
8QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC (Area Sales Manager)05/03/2014Kinh ĐôMiền Trung/ Tây Nguyên/ Miền Đông Nam Bộ/ Hồ Chí Minh/ Đồng Bằng Sông Cửu Long05/04/2014
9Chuyên viên hệ thống14/02/2014Kinh Đô Miền BắcHưng Yên31/03/2014
10Trưởng ca Sản Xuất13/02/2014Kinh Đô Miền BắcHưng Yên31/03/2014
123